Thông báo về việc ngừng cung cấp phần mềm iVMS-4500 và dịch vụ HiDDNS

Hikvision có kế hoạch ngừng cung cấp phần mềm iVMS-4500 và dịch vụ HiDDNS từ ngày 15 tháng 2 năm 2022.

  • Trang web www.hiddns.com sẽ bị đóng;
  • Không thể sử dụng dịch vụ miền HiDDNS;
  • Phần mềm iVMS-4500 sẽ không có sẵn trên các cửa hàng Ứng dụng, chẳng hạn như Apple Store, Hikvision App Store và các cửa hàng khác
  • Phần mềm iVMS-4500 đã cài đặt trên điện thoại có thể tiếp tục sử dụng nhưng không thể nâng cấp.

Giải pháp thay thế

Hik-Connect và nền tảng Hik Proconnect chính là giải pháp thay thế. Nếu bạn là người dùng cuối đang sử dụng Ứng dụng iVMS-4500 và các dịch vụ HiDDNS, bạn có thể thêm thiết bị vào Hik-Connect để sử dụng thêm.

  • Truy cập vào đường dẫn sau để tải Ứng dụng Hik-Connect: https://appstore.hikvision.com.
  • Tải xuống Ứng dụng Hik-ProConnect: https://appstore.hikvision.com.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ inbox trực tiếp đến FanPage.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *